დამზადებული
სიუჟეტები

Intelligent Fashion Icon
A New Dimension in Design
Experience the XD Technology

სწავლის პირობები

-

საქართველო-უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი
აცხადებს მიღებას IX და XII კლასდამთავრებულთათვის
არაფორმალური პროფესიული განათლების ეგიდით
 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 გიდი ( ტურიზმი)
 დაცვა-პატრულირება
 საბაჟო წარმომადგენელი
 ბანკის ოპერატორი
 აუდიტის ასისტენტი
 სასტუმრო საქმის მწარმოებელი
 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
 ექთნის თანაშემწე
 ფარმაცევტის თანაშემწე
 კბილის ტექნიკოსი
 ვეტერინარია
 მცირე მექანიზაცია
 არქიტექტორ-ტექნიკოსი (გრაფიკოს-მემაკეტე)
 ბიბლიოთეკარი
 კორესპონდენტი
 ტელე-წამყვანი
 ტელე-ოპერატორი
 ტელე-რადიო-რეპორტიორი
 სოციალური მუშაკი
 კინო-ტელე რეჟისორი
 მსახიობი
 გამრთობ-ანიმატორი
 ქორეოგრაფი
 ღონისძიებათა მომწყობი

სწავლება სამწლიანია!
სასწავლო წელი ყველა სპეციალობაზე ორსემესტრიანია, გადასახადი- სემესტრში 250 ლარი!
კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ სამენოვან (ქართულ-უკრაინულ-ინგლისურ) ოქროს ბეჭდიან სერთიფიკატს!